• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
  • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
  • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Điều tra xử lý

 
  • Cung cấp cho khách hàng dịch vụ điều tra thị trường, phát hiện về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
     
  • Soạn thảo hồ sơ, đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thực thi trong quá trình xử lý vi phạm;
     
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến việc xử lý hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ tại tòa án có thẩm quyền;