• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
  • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
  • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Lao động

Bộ phận Lao động và Việc làm tại Vietsky cố gắng đạt chất lượng xuất sắc trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong thời gian qua, những luật sư Lao động và Việc làm của chúng tôi đã giúp đỡ các khách hàng thương thảo trong bối cảnh luôn luôn thay đổi của pháp luật Việt Nam mà chi phối môi trường làm việc tại doanh nghiệp.
- Chúng tôi tìm hiểu về doanh nghiệp của bạn cũng như ngành nghề của doanh nghiệp bạn, và hỗ trợ doanh nghiệp bạn trong việc đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề về việc làm có ảnh hưởng đến hiệu quả và năng suất trong môi trường làm việc của doanh nghiệp bạn.

- Không có nhiều các công ty luật tại Việt Nam mà có nhiều kinh nghiệm của Vietsky để ứng phó với hầu hết các loại vấn đề về lao động và việc làm mà một doanh nghiệp phải đối đầu. Dù chúng tôi bạn là một doanh nghiệp mới nổi hay đã định hình, chúng tôi luôn đồng hành với công ty bạn để đạt được một mức cạnh tranh trong toàn bộ các vấn đề pháp lý về lao động và việc làm có ảnh hưởng đến “thành quả” của chúng tôi bạn.
Từ dịch vụ tài chính đến dược khoa cho đến bất động sản – chúng tôi chỉ nêu một vài ví dụ - chúng tôi hiểu ngành nghề của bạn và những nhu cầu của nó. Từ phòng họp đến tòa án, chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn tất cả - tư vấn và tranh tụng về việc làm, việc làm phức tạp và tranh tụng về quyền lợi của người lao động, thương lượng với từng người sử dụng lao động hoặc với tập thể ngành, các vấn đề đối với Sở Lao động địa phương, tranh chấp về sở hữu trí tuệ, và các vấn đề rắc rối về lợi ích của người lao động. Các luật sư của Vietsky có những kinh nghiệm mà doanh nghiệp bạn cần – và sự cam kết về chất lượng xuất sắc – để làm cho công ty của bạn có thể đạt được mục tiêu đề ra.
Tư vấn và tranh tụng về việc làm
Quan hệ lao động và giải quyết các vấn đề về xung đột lao động
Tư vấn nghề nghiệp
Tư vấn đào tạo lao động

Tư vấn về việc làm

- Chúng tôi giúp khách hàng có được những dịch vụ họ cần để quản lý một cách hiệu quả những thách thức về sự tuân thủ và nguồn nhân lực vốn phức tạp và luôn thay đổi về mặt pháp lý. Các công ty có hiện diện tại Việt Nam và các công ty có hoạt động tại Việt Nam thường yêu cầu những câu trả lời và giải pháp nhanh chóng đối với các vấn đề pháp lý về lao động của Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu này, Vietsky đã tập hợp một đội ngũ các luật sư với công việc hàng ngày là chỉ dành riêng cho việc tư vấn cho các vấn đề về lao động, việc làm và lợi ích.

- Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các luật sư của Vietsky ở các văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, tất cả đều có hàng chục năm kinh nghiệm về các đặc tính của pháp luật lao động Việt Nam. Những luật sư này cung cấp sự tư vấn trên cả một loạt các vấn đề về việc làm và đại diện cho những người sử dụng lao động trong các thủ tục đối với chính quyền, tranh tụng và giao dịch công ty. Đội ngũ luật sư thành thạo trong cách tiếp cận đặc thù của Việt Nam đối với các vấn đề về nhân sự, và các chương phức tạp của bộ Luật Lao động có thể nằm im như những cái bẫy chờ những công ty đang kinh doanh ở Việt Nam có sơ suất.

Chúng tôi kết hợp với khách hàng để tập trung một cách nhanh chóng và thành công vào các vấn đề pháp lý hàng ngày về nguồn nhân lực và việc làm phát sinh có liên quan đến các ứng viên xin việc, người lao động và người lao động đã nghỉ việc. Chúng tôi có thể cung cấp sự tư vấn đó theo thỏa thuận hàng tháng cũng như tính phí theo giờ. Các lĩnh vực chuyên môn chính của Bộ phận này bao gồm:

I. Chính sách và kiểm toán tuân thủ

- Chúng tôi xem xét các tài liệu như sổ tay và hướng dẫn cho người lao động, nội quy lao động, mà được khách hàng sử dụng trong suốt chu kỳ của quan hệ việc làm để tuân thủ pháp luật về lao động Việt Nam. Các luật sư của chúng tôi cũng làm việc với bạn để làm cho các thủ tục của công ty bạn được phù hợp, không xung đột với pháp luật Việt Nam.

II. Phác thảo về chính sách, thỏa thuận và kế hoạch

- Chúng tôi thường xuyên xem xét, sửa đổi và phác thảo các tài liệu cho phù hợp với pháp luật Việt Nam, bao gồm các nhà thầu độc lập, việc làm, thông tin mật và chống tiết lộ, việc không được tiết lộ, không cạnh tranh; việc bảo lưu, tách rời, nhượng quyền tổng quát và thỏa thuận tách rời; các thỏa thuận và kế hoạch về các khoản khích lệ và chi trả tùy ý; chính sách việc làm; thư mời làm việc, biên bản kỷ luật và các kế hoạch về cải tiến sự làm việc.

III. Thay đổi lực lượng lao động

- Chúng tôi tập trung và giúp đỡ khách hàng quản lý một loạt các vấn đề về việc làm và lao động phát sinh trong trường hợp tái cấu trúc và tái tổ chức, bao gồm việc giảm lực lượng lao động, đóng cửa và di dời nhà máy, giao việc cho bên ngoài và nước ngoài.

IV. Các giao dịch của công ty

- Chúng tôi tập trung và giúp đỡ khách hàng quản lý một loạt các vấn đề về việc làm, lao động, lợi ích, chế độ dành cho lực lượng điều hành mà phát sinh trong các giao dịch công ty như sáp nhập, bán, mua, chia tách và thành lập công ty, bao gồm việc phác thảo và xem xét các đại diệnn và bảo đảm, điều kiện giao dịch, thẩm định và đánh giá rủi ro; thuê mướn và chuyển tiếp người lao động; chống cạnh tranh, việc giử chân người lao động và sự chuyển tiếp lực lượng lao động.

V. Điều tra, kiểm toán và khiếu nại với các cơ quan nhà nước của Việt Nam

- Chúng tôi đại diện và bảo vệ cho khách hàng trong việc điều tra, kiểm toán và các thủ tục khiếu nại trước các cơ quan nhà nước địa phương có chức năng kiểm tra.

VI. Thư yêu cầu và việc đe dọa tranh tụng

- Chúng tôi kiểm tra và trả lời những thư đe dọa tranh tụng với khách hàng của chúng tôi theo pháp luật Việt Nam. Với kinh nghiệm tranh tụng về việc làm trong nhiều năm, chúng tôi hiểu về những rủi ro và chi phí tranh tụng và giá trị của việc tránh tranh tụng khi có thể.

VII. Dịch vụ thị thực

- Chúng tôi kết hợp với khách hàng quản lý các thị thực nhập cảnh, thị thực xuất cảnh và sự di chuyển trên quy mô lớn về nhân sự. Các luật sư về nhập cảnh của chúng tôi sẽ tư vấn thường xuyên cho khách hàng theo các phương pháp nhanh chóng và có hiệu suất để chuyển người lao động ra nước ngoài hoặc tạo điều kiện cho việc nhập cảnh của người lao động nước ngoài vào Việt Nam.

VIII. Đào tạo và giáo dục

- Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo và giáo dục với nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến việc làm và có thể hỗ trợ khách hàng với một loạt các chương trình đào tạo người lao động, giám sát và nhân viên điều hành trong việc quản lý việc làm và nhân sự.

IX. Xem xét quy trình về việc làm tại Việt Nam

- Chúng tôi sẽ tiến hành việc xem xét quy trình về việc làm tại Việt Nam để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn tuân thủ pháp luật của Việt Nam, đồng thời xem xét các hồ sơ, chính sách và các thủ tục cho toàn bộ chu kỳ việc làm từ lúc bắt đầu làm việc cho đến khi chấm dứt. Sau cùng, chúng tôi sẽ đánh giá những lĩnh vực cụ thể dễ bị nguy hiểm của công ty của bạn. Sau đó bạn sẽ nhận một báo cáo liên quan đến những lĩnh vực cần phải chú ý đến những vấn đề ở Việt Nam.

Tư vấn về quan hệ lao động và quản lý xung đột

- Kinh nghiệm và kiến thức của chúng tôi về các tổ chức công đoàn ở khắp Việt Nam giúp các luật sư chúng tôi hữu dụng trong việc thương thảo tập thể, sắp xếp và quản lý việc đình công/bãi công, hòa giải. Các luật sư của Vietsky hoạt động trong một loạt các diễn đàn, bao gồm Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nhân sự Việt Nam. Luật sư của chúng tôi dẫn đầu về những vấn đề then chốt về lao động mà những người sử dụng lao động ngày nay đang phải đối mặt. Chúng tôi:

Đại diện cho cho những người sử dụng lao động cá nhân trong việc thương lượng

Đại diện cho khách hàng trong các thủ tục về lệnh cấm của tòa án

Tư vấn cho khách hàng các vấn đề về quan hệ lao động phát sinh từ việc sáp nhập, chia tách, việc truất quyền và các quan hệ kinh doanh.


Tư vấn về tranh tụng và việc làm

Các luật sư của Vietsky là những luật sư có kinh nghiệm chuyên sâu đối với pháp luật luật lao động của Việt Nam và đối với các cơ quan nhà nước và tòa án chuyên trách thực thi. Các luật sư của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về các yêu cầu các việc phải làm có liên quan đến chính quyền và tư vấn cho khách hàng trong việc tuân thủ Luật Lao động.

I. Tranh tụng về việc làm

- Khi khách hàng của chúng tôi bị những người lao động hiện hữu hay trước đây khởi kiện, chúng tôi sẽ cùng với khách hàng giành được những kết quả hiệu quả nhất. Trong những vụ tranh tụng lớn, chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ hiện đại trong việc quản lý hồ sơ và kiểm soát tổng thể vụ kiện. Đối với những vụ kiện nhỏ hơn, kho dữ liệu có thể truy cập rất nhanh của chúng tôi sẽ nâng cao tối đa khả năng xử lý các vụ việc một cách hiệu quả. Để tiến tới mức độ xuất sắc, chúng tôi cố gắng:

Tư vấn, điều tra và tranh tụng về các khiếu kiện về lao động

Bào chữa cho những vụ tranh tụng phức tạp

Soạn thảo những kế hoạch hành động có tính quả quyết và đại diện cho khách hàng trong các cuộc xem xét của tòa án về sự tuân thủ, xem xét về việc quản lý công ty

Khởi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến người lao động.

II. Tư vấn về lao động

- Các luật sư của chúng tôi kết hợp với doanh nghiệp bạn để tập trung vào vấn đề nguồn nhân lực hàng ngày mà tất cả các doanh nghiệp đều phải đương đầu. Tập trung vào sự sáng tạo và các giải pháp kinh doanh, chúng tôi cố gắng:

Phát triển và tư vấn về các chính sách của doanh nghiệp

Tiến hành các khóa đào tạo cho toàn thể nhân viên công ty và đội ngũ quản lý với nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm sự quấy rối ở nơi làm việc, sự đa dạng, xung đột trong việc tuân thủ lợi ích

Thiết kế và thực hiện việc giảm biên chế và tái cấu trúc công ty, bao gồm việc phân tích các tác động bất lợi cho việc cắt giảm lực lượng lao động dự kiến

Lập các chương trình khích lệ nghỉ việc trước khi tái cấu trúc công ty

Tư vấn về các vấn đề pháp lý về lao động và việc làm liên quan đến việc mua bán, sát nhập quốc tế.

Tư vấn về đào tạo lao động

- Mảng Đào tạo Công việc của Vietsky cung cấp các chương trình đào tạo tương tác cao mà chuyển tải các tiêu chuẩn về kinh doanh và pháp lý thành những hướng dẫn thực tế cho học viên. Các chương trình đào tạo của chúng tôi được các luật sư kinh nghiệm và những nhà đào tạo năng động chỉ đạo, cung cấp cho các giám sát viên, nhà quản lý và những chuyên gia về nguồn nhân lực những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng cho những thử thách chi phối công việc hàng ngày của họ.

- Chúng tôi tin rằng tất cả các học viên – từ phòng văn thư đến phòng giám đốc – cần phải tham dự và chủ động trong quá trình học hỏi. Do đó, các khóa đào tạo của chúng tôi sẽ không tập trung vào các vấn đề pháp lý hiện tại, nhưng thay vào đó sẽ nhắm vào nhu cầu của người tham dự và có hàng loạt các bài tập thú vị và sáng tạo, các kịch bản giả thiết và các nghiên cứu cho từng trường hợp thực tế. Chúng tôi dẫn dắt học viên qua các “món nấu sẵn” và các tài liệu dễ nhớ và thân thiện với người dùng. Các khóa học của chúng tôi do những nhà đào tạo dày dạn kinh nghiệm và chuyên nghiệp tiến hành, họ vốn đồng thời là những chuyên gia trong các lĩnh vực của mình. Chúng tôi thường nhận được những lời góp ý từ các học viên như “đây là khóa đào tạo tốt nhất mà chúng tôi đã từng tham dự”.