• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
 • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
 • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Hôn nhân gia đình

- Tác động xã hội rất lớn xuất phát từ vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến gia đình, để giúp các bên giải quyết một cách triệt để thì phải được xử lý cẩn trọng. Với Vietsky, các luật sư của chúng tôi hiểu rằng các quan hệ pháp luật về gia đình phải được xử lý một cách tế nhị để giữ thể diện và sự riêng tư của những cá nhân có liên quan. Vì các vấn đề pháp luật về gia đình có liên quan đến các mối quan hệ gia đình, những tình huống này có khuynh hướng nhạy cảm cao độ về mặt bản chất, và các bên liên quan có thể phải mất một khoảng thời gian khó khăn để tự giải quyết những vấn đề đó. Các luật sư chuyên về pháp luật về gia đình ở chúng tôi có kinh nghiệm cần thiết để xử lý một cách chuyên nghiệp bất kỳ vấn đề nào về quan hệ gia đình mà bạn đang phải đương đầu.

 

Trong phạm vi dịch vụ của chúng tôi, khách hàng sẽ được tư vấn về những vấn đề sau:

 • Ly hôn
 • Giám hộ con
 • Quyền nuôi con
 • Những vấn đề về Tài chính
 • Nghĩa vụ Cấp dưỡng
 • Quyền Thăm viếng
 • Tư cách làm cha/mẹ
 • Nhận Con nuôi
 • Phân chia Tài sản