• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
 • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
 • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Tư vấn thuế

Bộ phận Thuế của VIETSKY tập trung vào việc giúp khách hàng giảm một cách hợp pháp đến mức tối thiểu số thuế liên quan đến các giao dịch và các hoạt động kinh doanh của họ, và giải quyết những tranh chấp với cơ quan thuế Việt Nam. Chúng tôi có đủ tiêu chuẩn để tư vấn vế những vấn vấn đề thuế phức tạp nhất và cung cấp các giải pháp thiết thực và hiệu quả.

 • Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các luật sư công ty liên quan đến sáp nhập trong nước, mua bán, chia tách, mua lại bằng vốn vay, tái cơ cấu và chào bán cổ phần. 
 • Chúng tôi làm việc chặt chẽ hàng ngày với luật sư nội bộ về thuế của khách hàng để giúp họ tập trung vào các vấn đề đang xảy ra, thi hành các nghĩa vụ tuân thủ, và chuẩn bị cho những tranh luận có thể có trong tương lai. 
 • Chúng tôi có kinh nghiệm giải quyết thành công những tranh chấp về thuế với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương, bằng quá trình điều tra và cả kháng cáo. 
 • Chúng tôi đã tranh tụng thành công nhiều vụ tranh chấp khác nhau tại tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm của Việt Nam. 
 • Chúng tôi chủ động đi tìm giải pháp bằng cách thuyết phục Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát hành các quy định hay quyết định.

Các luật sư của chúng tôi, ở khắp Việt Nam, là những người hành nghề hàng đầu quốc gia được công nhận là những Luật sư về Thuế hàng đầu của Việt Nam, cùng với những xếp hạng của đồng nghiệp và của khách hàng.

Bộ phận Thuế kết hợp việc tranh luận, tư vấn và hướng dẫn giao dịch để tạo ra những giải pháp thiết thực và hiệu quả cho những vấn đề về thuế luôn phức tạp ở mức cao độ. Chúng tôi tư vấn thuế trong các lĩnh vực:

a. Tranh cãi và Tranh chấp

Bộ phận Khiếu nại và Tranh tụng về Thuế thường xuyên quan hệ với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương trong việc giải quyết các vụ tranh chấp và các vụ kiện về thuế, và chúng tôi đã tranh tụng thành công nhiều vụ tranh chấp khác nhau về thuế tại tòa án Việt Nam.

Kinh nghiệm sâu rộng về quản lý, chính sách và thủ tục về thuế đã cho chúng tôi một sự hiểu biết quý giá về quan điểm của nhà nước và tòa án trong từng vụ kiện.

Việc đại diện cho việc tranh tụng về thuế của chúng tôi liên quan đến một loạt các vấn đề về thuế trong nước thuộc các lĩnh vực thuế thu nhập, thuế gián thu, thuế thu nhập cá nhân, cũng như trong lĩnh vực miễn thuế. Chúng tôi thường được yêu cầu vận dụng các điều khoản phức tạp trong luật thuế cho những sự kiện phát sinh từ các lĩnh vực chuyên sâu cao độ như chuyển giá, đánh giá doanh nghiệp, tài chính công ty, kế toán tài chính và kế toán quản trị. Khi chuẩn bị cho các vụ kiện, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các luật sư nội bộ của khách hàng cũng như các nhà tư vấn chuyên môn đặc thu và có tính học thuật. Chúng tôi làm việc theo phong cách phối hợp hoàn toàn với luật sư nội bộ và các nhà quản lý/giám đốc của khách hàng, và tự hào về việc thông hiểu và đạt được mục tiêu của khách hàng trong các tranh chấp về thuế.

Ngoài việc đại diện cho khách hàng trong tranh tụng về thuế, chúng tôi còn thường xuyên tư vấn cho khách hàng về các thủ tục về thuế, chẳng hạn như yêu cầu báo cáo và trình bày, việc tránh hay giảm bớt bị phạt về thuế, các ưu đãi, việc thi hành theo trát của tòa án, và trình bày tư liệu nội bộ. Chúng tôi cũng đại diện cho khách hàng bị vướng vào các cuộc điều tra hình sự về thuế để tư vấn tại cơ quan, tại cấp quản lý cao cấp.

b. Tư vấn về Thuế Giao dịch

Bộ phận Thuế của VIETSKY có kinh nghiệm sâu rộng trong việc hoạch định thuế giao dịch trên cơ sở quốc gia và quốc tế, và có mục tiêu phát triển và thực hiện một cơ cấu hiệu quả về thuế để đáp ứng cho các mục tiêu của khách hàng.

Chúng tôi thường xuyên làm việc với khách hàng về những vấn đề về thuế có liên quan đến một loạt các việc như mua bán và sát nhập, tái tổ chức, chia tách, liên doanh, và các liên minh chiến lược, cũng như chào bán vốn cổ phần và cổ phiếu nợ.

Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú cả về nội địa lẫn quốc tế đối với các lĩnh vực sau:

 • Tái tổ chức công ty, sát nhập, mua bán, chi tách, mua lại bằng vốn vay, và các vấn đề về tái cơ cấu nợ và phá sản.
 • Liên doanh, hợp danh và các liên minh chiến lược khác.
 • Các giao dịch xuyên quốc gia, bao gồm việc cho vay quốc tế
 • Cấu trúc đầu tư vào Việt Nam
 • Cấu trúc thuế và cấu trúc pháp lý hiệu quả về mặt hoạt động cho các tập đoàn đa quốc gia.
 • Cấu trúc các công cụ tài chính và các sản phẩm đầu tư.
 • Hoạch định về chuyển giá và nghiên cứu hồ sơ.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề thuế, xin vui lòng liên hệ với các luật sư thành viên của chúng tôi qua email: info@vietskylaw.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến số: +84 934 681 368.