• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
  • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
  • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Lĩnh vực hành nghề

 

 

Công ty Luật quốc tế Thiên Việt (VIETSKY)

Là một trong những công ty luật chuyên nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi -  VIETSKY - tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, với tư cách pháp lý đó, VIETSKY luôn được các đối tác tin tưởng, giao cho sứ mệnh tìm ra con đường tốt nhất để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quan trọng nhất là con người và tài sản trí tuệ. Với đội ngũ luật sư uy tín và các chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi cung cấp các dịch vụ nhằm thực thi quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp (bao gồm quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh). Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ pháp lý một cách toàn diện liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

 

Hiện nay, VIETSKY đang triển khai và cung cấp các dịch vụ sau:

 

VIETSKY VỚI DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Sáng chế và giải pháp hữu ích
- Đại diện, hoàn thiện thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp với sáng chế và giải pháp hữu ích trong nước;
- Đại diện, hoàn thiện thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp với với sáng chế và giải pháp hữu ích tại nước ngoài: đăng kí tại từng nước và đăng kí qua hệ thống PCT.

2. Nhãn hiệu hàng hóa
- Tra cứu, đánh giá và tư vấn hoàn thiện mẫu nhãn hiệu hàng hóa;
- Đại diện, hoàn thiện thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu hàng hóa trong nước;
- Đại diện, hoàn thiện thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu hàng hóa tại nước ngoài: đăng kí tại từng nước và đăng kí theo hệ thống Madrid.


3. Kiểu dáng công nghiệp
- Tra cứu, đánh giá và tư vấn cho kiểu dáng công nghiệp;
- Đại diện, hoàn thiện thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp với kiểu dáng công nghiệp trong nước;
- Đại diện, hoàn thiện thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp với kiểu dáng công nghiệp tại nước ngoài.


4. Đăng kí quyền tác giả/ quyền liên quan


5. Các đối tượng khác
- Tên thương mại
- Chỉ dẫn địa lý
- Bí mật kinh doanh

6. Chuyển nhượng / li-xăng nhãn hiệu hàng hóa
- Đại diện, hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng đơn đăng kí nhãn hiệu hàng hóa/ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa;
- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng Li-xăng.

7. Các vấn đề khác
- Sửa đổi nội dung đơn đăng kí nhãn hiệu hàng hóa/ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa;
- Xin cấp phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa;
- Gia hạn văn bằng bảo hộ cho mỗi nhóm nhãn hiệu hàng hóa/ mỗi phương án kiểu dáng công nghiệp;
- Nộp/ trả lời phản đối đơn/ yêu cầu hủy hiệu lực văn bằng bảo hộ
- Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
- Giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm quyền.

 

VỀ DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

1. Hoạt động tranh tụng
2. Dịch vụ tư vấn đầu tư
- Tư vấn các dự án đầu tư nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước;
- Tư vấn quản lý doanh nghiệp
3. Các thương vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tái cấu trúc doanh nghiệp
4. Tư vấn lao động, tiền lương, bất động sản
5. Các dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
- Soạn thảo các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại;
- Dịch vụ tư vấn thường xuyên

 

Chúng tôi rất mong được hợp tác với bạn trong hỗ trợ pháp lý nói chung và hỗ trợ thực thi quyền sở hữu trí tuệ nói riêng.
VIETSKY luôn nỗ lực cho thành công của bạn.