• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
  • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
  • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Lĩnh vực hành nghề

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Thiên Việt gồm có:

1. Xác lập quyền

- Thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ với cơ quan nhà nước:

  • Đăng ký bảo hộ bản quyền;
  • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
  • Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
  • Đăng ký bỏa hộ sáng chế & giải pháp hữu ích;

- Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;

- Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

2. Thực thi quyền

3. Xử lý hành vi xâm phạm quyền


- Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;
- Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

- Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;

- Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền;

- Xác định, điều tra và khảo sát quyền sở hữu trí tuệ;

- Tiến hành các chương trình phòng ngừa và chống hàng giả, hàng giả mạo quyền tác giả (bao gồm cả quan hệ công chúng);

- Cảnh báo, thương lượng, đàm phán, giải quyết tranh chấp, trọng tài;

- Đại diện và bào chữa trước cơ quan có thẩm quyền (bao gồm Cục Sở hữu Trí tuệ, hải quan, quản lý thị trường, Cục Cạnh Tranh, trọng tài và tòa án);

- Các dịch vụ tư vấn pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng