• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
  • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
  • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Nhãn hiệu

 

Nhãn hiệu là gì? tại sao phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu? Vietsky hướng dẫn cá nhân, tổ chức tự mình đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc (Điều 785 Bộ luật dân sự). 
"Nhãn hiệu" là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.
Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa chung
- 02 Tờ khai đăng ký;
- 05 mẫu nhãn hiệu
- Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ).

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận
Ngoài các tài liệu quy định trên, đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:
- Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận; Trong đó:

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
2. Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
3. Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
4. Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
5. Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.


+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;
2. Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;
3. Các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;
4. Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;
5. Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.
- Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
- Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

Với địa vị pháp lý là đại diện sở hữu công nghiệp, VIETSKY cần đối tác cung cấp các thông tin, giấy tờ sau:

- Giấy ủy quyền cho VIETSKY (bản gốc) – do VIETSKY cung cấp;
- Thông tin họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn/ tác giả
- Mẫu nhãn hiệu (bản gốc)
- Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu
- Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận (nếu có)

Tel: 84.73036179  Hotline: 093 468 1368    

Email: ngoc.nguyen@vietskylaw.com.vn hoặc info@vietskylaw.com.vn

 

CÁC DỊCH VỤ CỦA VIETSKY

  • Đăng ký nhãn hiệu;
  • Gia hạn hiệu lực văn bằng;
  • Sửa đổi văn bằng;
  • Trả lời công văn, thông báo của Cục sở hữu trí tuệ;
  • Kiến nghị quyết định từ chối của Cục sở hữu trí tuệ.