• VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER
 • YOUR BENEFITS, WE COMMIT
 • ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT
VIETSKY PROTECTION - MORE THAN A LEGAL MANAGER YOUR BENEFITS, WE COMMIT ALWAYS ACCOMPANY WITH YOUR DEVELOPMENT

Giải quyết khiếu nại

 
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng Sở hữu trí tuệ của  cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   
 • Đại diện cho khách hàng trong việc phản đối đơn xin cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng Sở hữu trí tuệ;
   
 • Đại diện cho khách hàng lập hồ sơ hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực các văn bằng bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ;
   
 • Đại diện cho khách hàng giải quyết khiếu nại và tranh chấp liên quan đến các đối tượng Sở hữu trí tuệ khác như: Tên miền, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh v.v..
   
 • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến khiếu nại và tranh chấp quyền Sở hữu trí tuệ tại tòa án có thẩm quyền